STICHTING
BEHOUD EN ONTWIKKELING
NATUURPARKEN

 

 

 

HET 'FISH 4 EVER' / 'FISHING 4 EVER' PROJECT

Het geven van informatie, het doen van onderzoek, het stimuleren en ontwikkelen van plannen die moeten leiden tot een kuststrook of kuststroken met een ecologisch verantwoord maritiem milieu, waarin de zeehengelsport en wellicht de duurzame beroepsvisserij op beperkte schaal plaats kan vinden, die de terugkeer van de normale, de zeldzame en de bijna uitgestorven vissoorten moeten bevorderen.

 

     

 

 
© 2005 St.BON/HB